Big Data คือคำที่หลายคนพูดกันหนาหู ธุรกิจทุกอุตสาหกรรมพยายามพูดถึงคำนี้ แต่จะมีกี่คนที่เข้าใจมันอย่างจริงจัง และที่สำคัญคือสามารถใช้ Big Data ได้จริง เพื่อมาพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ…