คุณฉกาจ ชลายุทธ (Molek) Co-Founder & Visionary at Chaos Theory เป็นบุคคลที่นิยมเดินทางรอบโลกเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาด้านการตลาดระดับโลก…