Trending News

Subscribe Now

วิธีจัดการกับความเครียดจากการทำงาน

การทำงานกับความเครียดดูจะเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออก ถึงแม้จะมีคำพูดที่ว่า “ให้ทำงานที่เรารัก แล้วเราจะรู้สึกเหมือนไม่ได้ทำงานอีกต่อไป” ก็ตาม แต่ความเหนื่อยล้าก็ยังเกิดขึ้นได้หากเราทำสิ่งที่รักนั้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพักเลย เหมือนเราจะพูดเรื่อง ความเหนื่อย และ ความเครียด…

Article | Podcast | The Organice

ปรับใจอย่างไรให้ ไม่เครียดเกินไป เมื่อโลกเข้าสู่ New Normal หาคำตอบนี้กับนพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ จิตแพทย์ดีเด่น​ รพ.สวนปรุง

ถึงปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าโควิด-19 สร้างผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายเรา ซึ่งนั่นอาจรวมไปถึงการคร่าชีวิตของผู้ติดเชื้อ จึงทำให้ภาครัฐในหลายประเทศออกมาตรการป้องกันเข้มงวดกันไม่เว้นแม้แต่ประเทศของเรา ในทางตรงมาตรการนี้ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค แต่ในทางอ้อมมันก็ส่งผลเสียอย่างเลี่ยงไม่ได้ต่อระบบเศรษฐกิจ หลายภาคธุรกิจต้องหยุดชะงักเลิกจ้างพนักงาน ทำให้หลายคนกลายเป็นคนว่างงาน ธุรกิจที่ยังดำเนินได้อยู่ก็ต้องปรับตัว เช่นเดียวกับผู้ทำงานที่ต้องทำงานอยู่ภายในบ้านตามนโยบายจำกัดพื้นที่และหลีกเลี่ยงการพบปะระหว่างกัน…

Article | Living