Trending News

Subscribe Now

S M L วิธีตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างมีทิศทางและสำเร็จได้จริง

เริ่มต้นตั้งเป้าหมาย เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายอย่างมีทิศทาง เราจำเป็นต้องมีการกำหนดจุดที่เราอยากไปถึง เพราะถ้าเราไม่ทำแบบนั้น เราจะกลายเป็นเพียงคนที่ทำงานอย่างหนัก แต่ไม่มีเป้าหมาย หรือเป็นแค่คนขยันคนหนึ่ง อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่…

Article

EQ เหตุผลของความสำเร็จ (และไม่สำเร็จ)

จากสถิติพบว่า 90% ของคนที่ประสบความสำเร็จ มี EQ ที่ยอดเยี่ยม แล้ว EQ จะทำให้คุณสามารถจัดการกับสิ่งที่คุณไม่เคยจัดการมันได้ ได้อย่างไร…

Morning Call | Podcast