Trending News

Subscribe Now

เหตุผลที่ทำให้คนเก่ง ทำงานไม่เก่งอย่างที่พูด

“ที่เลือกมาก็คิดว่าเก่ง แต่พอเอาเข้าจริง ๆ ไม่เห็นจะเก่งอย่างที่พูดเลย เก่งไม่จริงนี่หว่า” มีคนไม่น้อยที่น่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ อาจเป็นคนพูดประโยคนี้ออกมา หรือเป็นคนที่ถูกพูดถึงเสียเอง ซึ่งปัญหาใหญ่หลักเพราะ ผลงานไม่เป็นอย่างที่คิด …

Article