Trending News

Subscribe Now

เทคนิค STEPPS พูดอย่างไรให้คนบอกต่อ

เชื่อหรือไม่ การบอกต่อมีพลังมหาศาลอย่างที่เราอาจไม่ได้นึกถึงมาก่อน จากงานวิจัยพบว่า เรามักจะซื้อสินค้าหรือเชื่อในคุณสมบัติของสินค้าต่าง ๆ จากการบอกต่อโดยเพื่อนและพี่น้องมากกว่าการฟังจากโฆษณาหลายเท่าตัว  โดยเรื่องที่คนนิยมบอกต่อ อันดับที่ 1 คือ…

Article | Creative/Design

22 กฎการเล่าเรื่อง เคล็ดลับนักเขียนสตอรี่บอร์ดจาก PIXAR

ทักษะการเล่าเรื่อง (Storytelling) เป็นพื้นฐานจำเป็นที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกเรื่อง ไม่ใช่แค่นักเขียนและนักออกแบบงานสร้างสรรค์เท่านั้น ยังสามารถปรับใช้กับธุรกิจ สร้างภาพจำให้แก่แบรนด์ บอกเล่าผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณให้น่าสนใจยิ่งขึ้นได้ CREATIVE TALK…

Article | Creative/Design