Trending News

Subscribe Now

เทคนิคโน้มน้าวใจคน สกิลสำคัญของคนประสบความสำเร็จ

“การโน้มน้าวใจคน” คือสกิลสำคัญของผู้นำต้องมี ซึ่งเราทุกคนเป็น Leader of Something เราทุกคนล้วนเป็นผู้นำของบางสิ่ง บางอย่าง ความสามารถในการโน้มน้าวในคน จะช่วยให้เราทำงานจากหนึ่งอย่างได้เป็นสิบ…

Article

3 เหตุผลว่า ทำไมการเป็นผู้นำที่ดี ต้องรู้จักหยุดฟัง

อยากเป็นผู้นำ ต้องทำอย่างไร? คำว่า “ผู้นำ” ไม่ได้หมายถึงเพียงตำแหน่งหน้าที่เท่านั้น ทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ถึงแม้จะเป็นพนักงานหรือคนธรรมดาทั่วไป เพราะคำว่า “ผู้นำ” คือวุฒิภาวะที่อยู่ในตัวแตละคน เริ่มจากการฝึกฝนทักษะต่างที่ควรมี…

Article | Entrepreneur

5 พฤติกรรมของผู้นำที่สร้างความเปลี่ยนแปลงควรมี

ก่อนที่คุณจะข้ามบทความนี้ไปเพียงเพราะคุณคิดเอาเองว่า “คุณไม่ใช่ผู้นำ” ก็ต้องขอย้ำไว้ตรงนี้ว่า “ทุกคนเป็นผู้นำ” เราทุกคนล้วนเป็นผู้นำของบางอย่าง คุณอาจจะเป็นผู้นำองค์กรใหญ่หรือองค์กรเล็ก คุณอาจจะเป็นผู้นำทีม หน่วยงาน แผนกต่าง ๆ…

Article | Entrepreneur