Negotiate หรือ การเจรจาต่อรอง ถือเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของการทำธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งเล็ก หรือใหญ่ จะเป็นระดับพนักงาน จนถึงระดับหัวหน้า หรือแม้แต่เจ้าของกิจการ หากทำการต่อรองผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจมหาศาล…