ทำไมการพูดแค่คำว่า “เป็นอย่างไรบ้าง” ถึงมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานมากถึง 3.5 เท่า!? บทความจาก Harvard Business Review พูดถึงการวิจัยหนึ่งของ…