หัวข้อนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากบทความของ ลี กาชิง (Li Ka-Shing) ที่ชื่อว่า “Li Ka-Shing teaches you…