Trending News

Subscribe Now

S M L วิธีตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างมีทิศทางและสำเร็จได้จริง

เริ่มต้นตั้งเป้าหมาย เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายอย่างมีทิศทาง เราจำเป็นต้องมีการกำหนดจุดที่เราอยากไปถึง เพราะถ้าเราไม่ทำแบบนั้น เราจะกลายเป็นเพียงคนที่ทำงานอย่างหนัก แต่ไม่มีเป้าหมาย หรือเป็นแค่คนขยันคนหนึ่ง อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่…

Article

เข้าใจอนาคตตัวเอง ด้วยการตั้งเป้าหมาย S M L

คำว่า “อนาคต” เป็นหนึ่งคำที่มีพลังมหาศาล โดยทั่วไปคนมักจะให้ความสนใจกับคำ ๆ นี้ ไม่ว่าจะเป็น อนาคตของเทคโนโลยี อนาคตของธุรกิจ หรืออนาคตของประเทศ …

Morning Call | Podcast

เปลี่ยนความคิด ชีวิตการทำงานก็เปลี่ยน การค้นหาเป้าหมายตัวเอง

ตอนนี้เราจะมาพูดถึงการค้นหาเป้าหมายของตัวเอง จากตอนที่แล้วในเมื่อเราไม่รู้ว่าเรือลำนี้จะไปไหนและตัวเราเองจะไปไหน (เปลี่ยนความคิด ชีวิตการทำงานก็เปลี่ยน ตอน 1/2) เราจะลองมาเริ่มค้นหาก่อนว่าตัวเราเองอยากไปไหน สิ่งที่เราต้องทำในการเข้าใจตัวเองจริง ๆ คือ…

Morning Call | Podcast