Trending News

Subscribe Now

Resilient Growth ทักษะสำคัญเพื่อการเติบโตในโลกที่เปลี่ยนไปไว

Resilient Growth ทักษะสำคัญเพื่อการเติบโตในโลกที่เปลี่ยนไปไว

Article | Living

อย่างที่เรารู้ว่าในปัจจุบัน สถานการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจ, การเมือง, เชื้อชาติ, ศาสนา, เทคโนโลยี, โรคระบาด ฯลฯ ได้สร้างให้เกิด disruption ที่ไม่อาจคาดถึง ต่อหลายๆ วงการ ซึ่งมันส่งผลให้เกิดความเครียดทั้งในระดับบุคคล, องค์กร ไปจนถึงระดับสังคม…

การสร้างและพัฒนามนุษย์ให้มีความยืดหยุ่น หรือ Resilient จึงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการรับมือกับความยากลำบากและอุปสรรคที่ไม่อาจควบคุมได้ บนโลก VUCA หรือ VUCA World


แล้ว VUCA world คืออะไร?

VUCA นั้นเป็นแนวคิดของ US Army War College ซึ่งในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้นมีผู้นำในด้านธุรกิจจำนวนไม่น้อยที่ปรับเอาแนวคิดนี้มาปรับใช้ โดย VUCA นั้นมากจากการรวมอักษรย่อของคำ 4 คำ คือ

Volatility ความผันผวน

Uncertainty ความไม่แน่นอน

Complexity ความสลับซับซ้อน

Ambiguity ความคลุมเครือ

VUCA คือวิธีที่จะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และ disruption ซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ให้กับบรรดาองค์กร , ตลาดต่างๆ รวมถึงภาครัฐทั่วโลก

ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราอยู่รอดและเติบโตภายใต้สภาวะการณ์เช่นนี้ได้ ก็คือ ‘Resilient Growth’ หรือการเติบโตไปพร้อมกับมีความยืดหยุ่นในเวลาเดียวกัน และสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้าง Resilient Growth มีดังนี้


ความสามารถในการรับมือกับปัญหา

ซึ่งคือการเผชิญหน้ากับปัญหา และรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเจอนั้นคืออะไร และสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรอบด้าน


ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

มีความรู้ในเรื่องของปัญหานั้น พร้อมทั้งมีความกล้าตัดสินใจที่จะแลกอะไรบางอย่าง เพื่อให้ได้อะไรบางอย่างมา พร้อมทั้งมีจินตนาการที่จะมองไปข้างหน้า


ความสามารถในการอยู่รอดจากปัญหา

เราจะรอดพ้นจากปัญหาได้ เมื่อเรามี Growth Mindset หรือความเชื่อที่ว่าความสามารถและศักยภาพของคนเรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ด้วยความพยายาม, การเรียนรู้ และความไม่ย่อท้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ Fixed Mindset หรือความคิดที่ว่าความสามารถต่างๆ เช่น ความฉลาด หรือพรสวรรค์เป็นสิ่งตายตัว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรือพัฒนาได้

และเรายังต้องมี Grit หรือการรักษาความสนใจของตัวเอง พร้อมกับมีความพยายามที่จะไปข้างหน้าเพื่อเป้าหมาย หรือพูดง่ายๆ ว่าเป็น passion อันเข้มข้นซึ่งมีต่อเป้าหมายที่ชัดเจน

ซึ่งบุคคลหรือองค์กรที่มี Resilent Growth นั้น จะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้สำเร็จพร้อมกับเติบโตขึ้นจากสถานการณ์ที่กำลังเสียเปรียบการพัฒนา Grit และ Resilience ไปพร้อมกันจึงสามารถช่วยให้คนคนหนึ่งได้สร้างและรัก mindset ที่เติบโตได้

Related Articles

ใจบ้าน สตูดิโอ : กลุ่มสถาปนิกผู้เชื่อในพื้นที่สาธารณะของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

เมื่อพูดถึงพื้นที่สาธารณะ หลายคนอาจนึกถึงสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านสำคัญของเมืองเป็นลำดับแรกๆ แต่ประเด็นพื้นที่สาธารณะคราวนี้ เราอยากชวนทุกคนให้ลองมองในพื้นที่ขนาดเล็กลงมา จากสเกลเมืองสู่บริบทชุมชน ที่แม้จะมีขนาดเล็กกว่า แต่ก็มีสำคัญและส่งผลต่อผู้คนโดยรอบไม่น้อยไปกว่าโปรเจกต์พื้นที่สาธารณะใหญ่ๆ และเป็นการเคลื่อนไหวจากพื้นที่ขนาดเล็กที่สามารถส่งผลใหญ่กระทั่งเข้าไปมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเมือง นี่คือสิ่งที่กลุ่มสถาปนิกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่พยายามทำมาโดยตลอด 10…

Article | Creative/Design

6 แอปฯ สำหรับมนุษย์ออฟฟิศ อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้

เพราะการทำงานสมัยนี้ ไม่ได้จำกัดว่าต้องนั่งทำงานอยู่แค่ออฟฟิศ อาจจะต้องออกไปทำงานนอกสถานที่บ้าง หรือเจอสถานการณ์รถติดบ้าง แถมในบางครั้งก็ไม่สะดวกที่จะพก Notebook ติดตัวตลอดเวลาได้ ฉะนั้นแอปพลิเคชันในมือถือ ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ตอบโจทย์มากที่สุด วันนี้เราก็ได้คัด…

Article | Technology

5 Conversion ที่มากกว่ายอดขาย เมื่อคุณตัดสินใจทำ Digital Marketing

หลายคนน่าจะเคยเห็นภาพ marketing funnel นี้นะครับ ซึ่งมีเรื่องของการสร้าง Awareness อยู่บนสุด ต่อมาคือ Consideration และปิดท้ายด้วย Conversion ยิ่งต่ำลงเท่าไหร่ จำนวนก็จะยิ่งน้อยลง แต่คุณภาพยิ่งเข้มข้นขึ้นมาก เวลาที่เราพูดถึง conversion ใน digital marketing คนส่วนมากจะนึกถึงการเกิดยอดขายหรือ purchase ในสื่อดิจิทัล เช่น…

Article | Digital Marketing