คงไม่มีใครอยากถูกแยกจากคนอื่นเพราะแตกต่างจากคนทั่วไป เช่นเดียวกับคนที่เป็นโรคออทิสติก ความบกพร่องทางพัฒนาการ มีปัญหาในการสื่อสาร รวมถึงการเข้าสังคม

Luxai สตาร์ทอัพจากประเทศลักเซมเบิร์ก จึงคิดค้นพัฒนาหุ่นยนต์ชื่อ “QTrobot”มาเป็นเพื่อนช่วยเสริมพัฒนาการเด็ก ๆ ที่เป็นโรคออทิสติกในหลาย ๆ ด้าน สามารถได้ยิน พูดคุยโต้ตอบกันได้ มองเห็น แถมยังแสดงสีหน้าผ่านจอ LCD เสริมสมาธิในการจดจ่อได้นานขึ้นด้วย

เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ดีต่อใจ มีประโยชน์กับครอบครัวและคุณครูผู้สอนได้มากเลยทีเดียว