Trending News

Subscribe Now

QTrobot เพื่อนใหม่ช่วยเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก

QTrobot เพื่อนใหม่ช่วยเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก

Article | Technology

คงไม่มีใครอยากถูกแยกจากคนอื่นเพราะแตกต่างจากคนทั่วไป เช่นเดียวกับคนที่เป็นโรคออทิสติก ความบกพร่องทางพัฒนาการ มีปัญหาในการสื่อสาร รวมถึงการเข้าสังคม

Luxai สตาร์ทอัพจากประเทศลักเซมเบิร์ก จึงคิดค้นพัฒนาหุ่นยนต์ชื่อ “QTrobot”มาเป็นเพื่อนช่วยเสริมพัฒนาการเด็ก ๆ ที่เป็นโรคออทิสติกในหลาย ๆ ด้าน สามารถได้ยิน พูดคุยโต้ตอบกันได้ มองเห็น แถมยังแสดงสีหน้าผ่านจอ LCD เสริมสมาธิในการจดจ่อได้นานขึ้นด้วย

เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ดีต่อใจ มีประโยชน์กับครอบครัวและคุณครูผู้สอนได้มากเลยทีเดียว

QTrobot

QTrobot

QTrobot

QTrobot

Related Articles

สิ่งที่แบรนด์ต้องระวังในการเก็บข้อมูลส่วนตัว เพราะอาจผิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

หลังจากที่มีการปรับแก้กันมาหลายครั้งกับการร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลผู้บริโภคทางช่องทางดิจิทัล ในที่สุด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ก็ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562…

Article | Digital marketing | Entrepreneur | Technology

Apple เปิดตัวโฆษณายาว 10นาที ต้อนรับตรุษจีน

เพื่อต้อนรับตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ Apple จึงได้เปิดตัวโฆษณาตัวล่าสุดความยาว 10นาที ที่แน่นอน ถ่ายภาพวิดีโอทั้งหมดด้วย iPhone ตัวใหม่…

Article | Creative/Design