Trending News

Subscribe Now

CTC2019: Marketing Automation

CTC2019: Marketing Automation

Video

“การทำการตลาดอัตโนมัติ” หรือ Marketing Automation คืออะไร? เชื่อว่าประโยคนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ “คุณต้องรู้” สำหรับปี 2019 อย่างแน่นอน เรียนรู้เรื่อง Marketing Automation กับ ผู้ร่วมก่อตั้ง Magnetolabs และเว็บไซต์ Content Shifu คุณสิทธินันท์​ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ และคุณอรวี สมิทธิผล Content Director จาก Content Shifu

Related Articles

CTC2019 : The World of eSports by Garena

E-Sport คือหัวข้อร้อนแรงมาตลอด 2-3ปีที่ผ่านมา เราก้าวข้ามผ่านประเด็นที่ว่า E-Sport แท้จริงแล้วเป็นข้ออ้างของเด็กติดเกมหรือเป็นกีฬาจริง ๆ กันแน่มาแล้ว และวันนี้ E-Sport…

Video

CTC2019: The Art of People: How to Manage, Improve and Communicate to People Around You

ใน session นี้คุณรวิศไม่เพียงแต่จะพูดเรื่องการจัดการ แต่รวมไปถึงการสื่อสารกับคนรอบข้าง ทำอย่างไรให้เขาสามารถเข้าใจในสิ่งที่คุณพยายามนำเสนอ การพัฒนามนุษย์อย่างไรให้เติบโตและมีความสามารถทันโลก เชื่อว่า session นี้เหมาะกับทุกคน เพราะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทใดก็ได้…

Video

CTC2019: How to Love The Job You Hate

เมื่อคุณเกตุวดี Marumura นักเขียน ผลงานล่าสุด “ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักการคิดแบบญี่ปุ่น” และ…

Video