Trending News

Subscribe Now

CTC 2019: Harnessing Artificial Intelligence AI for Creative Content

CTC 2019: Harnessing Artificial Intelligence AI for Creative Content

Video

เมื่อมองดูธุรกิจที่ใช้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตแล้ว ทำไมบางบริษัทประสบความสำเร็จ และบางบริษัทไม่สามารถอยู่รอดได้.. “Personalization” เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์งาน “ครีเอทีฟคอนเทนต์” ปัจจุบัน AI และ Machine Learning ช่วยให้การทำงานของเหล่าครีเอทีฟไม่น่าเบื่อ ไม่เพียงแต่วงการสื่อโฆษณา หรือวงการบันเทิงเท่านั้น แต่ธุรกิจที่ต้องการรักษาฐานลูกค้าและ target ลูกค้ายุค Millennials ต้องให้ความสำคัญกับ “Design Thinking” และ “เครื่องมือ AI” ไม่เช่นนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการรักษาฐานลูกค้าหรือหาลูกค้ารายใหม่

Related Articles

CTC2019 : Stock Photo Trends for Buyers and Contributors

จริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าหมดยุคของการใช้ Stock photo แล้ว? และการเปิดโอกาสให้ “ใครก็ได้” สามารถถ่ายรูปจาก “กล้องอะไรก็ได้” เพื่อส่งเข้าไปขายนั้นคือกลยุทธ์อะไร Session…

Video

CTC2019: Secret of Influencer and How to Work with Them

Influencer, Blogger, Youtuber กลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่อยู่ในความสนใจมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา แต่ใน session นี้เราจะชักชวนเจ้าของเพจ Ad…

Video

CTC2019: Innovation in Music Art & Recreation

เทรนด์หนึ่งที่กำลังมาถึงและทุกคนจำเป็นต้องรู้คือ เทรนด์ของคำว่า “MAR TECH” ซึ่งย่อมาจากคำว่า Music, Art & Recreation แล้วอะไรคือ…

Video