Trending News

Subscribe Now

CTC 2019: Harnessing Artificial Intelligence AI for Creative Content

CTC 2019: Harnessing Artificial Intelligence AI for Creative Content

Video

เมื่อมองดูธุรกิจที่ใช้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตแล้ว ทำไมบางบริษัทประสบความสำเร็จ และบางบริษัทไม่สามารถอยู่รอดได้.. “Personalization” เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์งาน “ครีเอทีฟคอนเทนต์” ปัจจุบัน AI และ Machine Learning ช่วยให้การทำงานของเหล่าครีเอทีฟไม่น่าเบื่อ ไม่เพียงแต่วงการสื่อโฆษณา หรือวงการบันเทิงเท่านั้น แต่ธุรกิจที่ต้องการรักษาฐานลูกค้าและ target ลูกค้ายุค Millennials ต้องให้ความสำคัญกับ “Design Thinking” และ “เครื่องมือ AI” ไม่เช่นนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการรักษาฐานลูกค้าหรือหาลูกค้ารายใหม่

Related Articles

CTC2019 : The World of eSports by Garena

E-Sport คือหัวข้อร้อนแรงมาตลอด 2-3ปีที่ผ่านมา เราก้าวข้ามผ่านประเด็นที่ว่า E-Sport แท้จริงแล้วเป็นข้ออ้างของเด็กติดเกมหรือเป็นกีฬาจริง ๆ กันแน่มาแล้ว และวันนี้ E-Sport…

Video

CTC2019: The Business Trends – Let’s Talk About Apple, Google, Microsoft, Tesla and of Course China

คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ Co-Founder จาก Blognone และ Brand Inside เป็นผู้ที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีมานานหลายสิบปี แน่นอนว่าเขาเป็นผู้ที่มองเห็นธุรกิจเทคโนโลยีในภาพรวมตั้งแต่อดีต…

Video

CTC2019: International Marketing Trends

คุณฉกาจ ชลายุทธ (Molek) Co-Founder & Visionary at Chaos Theory เป็นบุคคลที่นิยมเดินทางรอบโลกเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาด้านการตลาดระดับโลก…

Video