ในการทําธุรกิจ ทุกคนล้วนเคยล้ม เคยพลาด เคยโดนดูถูก สิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่คุณจะล้มมาแล้วกี่ครั้ง… แต่สําคัญว่าคุณสามารถลุกขึ้นมาได้เร็วทุกครั้งหรือไม่ Creative Talk ครั้งที่ 4 ขอเชิญมาฟังการพูดคุยกับแขกรับเชิญที่ “ล้มลุก” มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน..

 

Session 1: DriveBot

คุณบีม อรรถพงศ์ ลิมศุภนาค

 

Session 2: A Little Something

คุณแหม่ม วรางคณา
คุณบิน รชต

 

Session 3: Igloo Studio

คุณญาณเสฎฐ์ ดิลกวงศ์วัฒน์