ตามหาแรงบันดาลใจ จากคนกล้าที่จะเปลี่ยน

The Comfort Zoneb Session 1

คุณทอม – เลอทัด ศุภดิลก
Chief Entrepreneur Sellsuki

 

The Comfort Zoneb Session 2

คุณเป๊ปเปอร์ – ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการอาวุโส
สำนักส่งเสริมธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ( ETDA )

 

The Comfort Zoneb Session 3

คุณปกรณ์ พงศ์วราภา
ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)