Trending News

Subscribe Now

เปลี่ยนความคิด ชีวิตการทำงานก็เปลี่ยน การค้นหาเป้าหมายตัวเอง

เปลี่ยนความคิด ชีวิตการทำงานก็เปลี่ยน การค้นหาเป้าหมายตัวเอง

Morning Call | Podcast

ตอนนี้เราจะมาพูดถึงการค้นหาเป้าหมายของตัวเอง จากตอนที่แล้วในเมื่อเราไม่รู้ว่าเรือลำนี้จะไปไหนและตัวเราเองจะไปไหน (เปลี่ยนความคิด ชีวิตการทำงานก็เปลี่ยน ตอน 1/2) เราจะลองมาเริ่มค้นหาก่อนว่าตัวเราเองอยากไปไหน

สิ่งที่เราต้องทำในการเข้าใจตัวเองจริง ๆ คือ การตั้งเป้าหมาย (Set Goal)

เชื่อไหมว่าหากเราตั้งเป้าหมายและเป้าหมายนั้นไม่ใช่เงิน ชีวิตการทำงานของเราจะสนุกสนานและมีชีวิตชีวามากขึ้น มาดูวิธีการตั้งเป้าหมายกัน 

ก่อนอื่นหยิบกระดาษมาหนึ่งแผ่นและตีตารางแบ่งช่องเป็น 3 ช่อง โดยแต่ละช่องจะมีไว้สำหรับเป้าหมายแต่ละขนาด ได้แก่ เป้าหมายขนาดเล็ก (S), เป้าหมายขนาดกลาง (M) และ เป้าหมายขนาดใหญ่ (L) โดยรายละเอียดของแต่ละเป้าหมายมีดังนี้

  1. เป้าหมายขนาดเล็ก (S) คือ   เป้าหมายระยะสั้น อยู่ในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ – 1 ปี

  2. เป้าหมายขนาดกลาง (M) คือ   เป้าหมายระยะกลาง อยู่ในช่วง 2 ปี

  3. เป้าหมายขนาดใหญ่ (L) คือ   เป้าหมายระยะยาว อยู่ในช่วงตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

จากนั้นลองเขียนเป้าหมายในช่องเป้าหมายขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ อย่างละ 10 ข้อ เมื่อเขียนเสร็จ เราจะมีเป้าหมายทั้งหมด 30 เป้าหมาย โดยเป้าหมายนั้นสามารถเป็นได้ทั้งเรื่องที่จริงจัง เช่น อยากเรียนจบปริญญาโท เลื่อนตำแหน่ง หรือมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นต้น 

หรืออาจเป็นเป้าหมายสนุก ๆ ที่ในสายตาคนอื่นดูไม่จริงจังแต่มีความหมายกับเรา  เช่น

ใน 6 เดือนนี้อยากจะลดน้ำหนัก
อยากดู Netflix ให้ครบ 10 ซีรีส์ใน 6 เดือน
พาแม่ไปต่างประเทศ
อยากได้สามีเป็นชาวต่างชาติ


เราอยากทำอะไรตั้งเป้าหมายไปเลย แต่สิ่งสำคัญคือเป้าหมายเหล่านี้ต้องวัดผลได้ เช่น อยากดู Netflix ให้ครบ 10 ซีรีส์ใน 6 เดือน แบบนี้วัดผลได้ อย่าตั้งลอย ๆ เช่น อยากเป็นคนดี วัดผลไม่ได้เพราะความดีวัดไม่ได้ แต่ถ้าหนึ่งในการเป็นคนดีของเราคือการไปทำบุญ ลองเปลี่ยนเป้าหมายเป็นการทำบุญ 100 วัด แทน เป็นต้น

สิ่งสำคัญอีกอย่างที่นอกจากเป้าหมายต้องวัดผลได้แล้ว เป้าหมายของเราห้ามเป็นเงิน อย่าตั้งเป้าหมายเป็นเงิน แต่ให้เงินเป็นแค่รางวัลจากการทำงานตามเป้าหมาย เช่น เป้าหมายคืออยากเรียนให้จบปริญญาโท ปรากฎว่าพอเรียนจบปริญญาโทเงินเดือนขึ้น 

ต่อมาเมื่อเราเขียนเป้าหมายต่าง ๆ ครบทั้ง 30 ข้อแล้ว เอาดินสอมาวงเลือกแค่เป้าหมายละ 1 ข้อเท่านั้น (เป้าหมายระยะสั้น กลาง และยาวอย่างละ 1 เป้าหมาย) เพราะถ้าเราต้องทำตามทั้งหมด 30 ข้อ คงเป็นไปไม่ได้แน่นอน ที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะ ถ้าเราต้องเลือกทำเพียง 3 ข้อ จากทั้งหมด 30 ข้อ เราจะเลือกเป้าหมายที่เราคิดว่ามันมีคุณค่าสำหรับจริง ๆ ซึ่งถ้ารู้สึกว่าเลือกยากอาจจะมีอย่างละ 2 ก็ได้ แต่สิ่งสำคัญคืออย่ามีเป้าหมายที่เยอะจนเกินไปเพราะมันจะมั่วไปหมด

เมื่อตั้งเป้าหมายได้แบบนี้ชีวิตจะง่ายขึ้น เพราะชีวิตเป็นเรื่องของตัวเลือกและการตัดสินใจทั้งสิ้น เช่น วันนี้จะไปทำงานเช้าหรือสาย จะไปดูหนังกับเพื่อนดีไหม

โดยสิ่งที่เราต้องตัดสินใจมี 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ สิ่งที่ต้องทำ (สำคัญที่สุด) สิ่งที่ควรทำ (สำคัญรองลงมา) และสิ่งที่อยากทำ (สำคัญน้อยที่สุด) ถ้าพูดตามหลักแล้วเราคงตอบได้ง่าย ๆ ว่าต้องทำอะไรก่อน นั่นก็คือต้องทำแบบเรียงลำดับความสำคัญ แต่ในความเป็นจริงเรากลับทำย้อนศร คือทำสิ่งที่อยากทำก่อน แล้วค่อยทำสิ่งที่ควรทำและต้องทำทีหลัง เช่น เพื่อนชวนไปดูหนัง เราก็ตอบตกลงอย่างรวดเร็ว แต่จะอิดออดตอนอ่านหนังสือ

พอเรามีเป้าหมาย การตัดสินใจเรื่องสิ่งที่ต้องทำ ควรทำ และอยากทำ ก็จะง่ายขึ้น เพราะเราสามารถดูได้ว่าการตัดสินใจของเรา มันนำไปสู่เป้าหมายหรือไม่ เช่น ถ้าเพื่อนชวนเราไปดูหนัง เราจะปฏิเสธเพราะเป้าหมายของเราคือการดู Netflix

สิ่งที่ต้องทำ ควรทำ และอยากทำของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน สำหรับคนที่มีเป้าหมายอยากเรียนจบปริญญาโท การดูหนังจะกลายเป็นเรื่องที่อยากทำ แต่ถ้าเราอยากเป็นผู้กำกับระดับประเทศให้ได้ การไปดูหนังก็จะกลายเป็นเรื่องที่ควรทำสำหรับเรา เพราะการจะเป็นผู้กำกับได้ไม่สามารถเป็นได้จากการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูหนังเยอะ ๆ ด้วย เป็นต้น

เมื่อเรารู้แล้วว่าเป้าหมายของเราคืออะไร อยากจะเดินทางไปทิศเหนือ ทิศใต้ ตะวันออกหรือตะวันตก เราก็จะสามารถดูได้แล้วว่าบริษัทนี้ไปทิศทางเดียวกับเราหรือเปล่า ถ้าบริษัทไปทิศทางเดียวกับเรา ทำงานให้เต็มที่ ไม่ว่าตำแหน่งไหน เพราะเราไม่ได้ทำงานเพื่อบริษัทอีกแล้ว แต่กำลังทำเพื่อตัวเราเองด้วย เราไม่จำเป็นต้องตื่น 8 โมงเช้า เพราะกลัวโดนหักเงิน แต่เรากำลังทำงานเพื่อเป้าหมายที่ไกลกว่านั้น

อีกเทคนิคหนึ่งคือ เราอาจค้นพบว่าเราอยากไปทิศเหนือ แต่เรือที่เราอยู่กำลังไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ถือว่าไปทางทิศเหนือเหมือนกันแบบเฉียด ๆ ซึ่งยังนับว่าเป็นเรือที่น่าทำงานอยู่ ในระหว่างที่ยังไม่เจอเรือที่ไปทางทิศเหนือเป๊ะ ๆ เราสามารถเกาะเรือลำนี้ได้เพราะยังไงเขาก็ยังไปในทิศที่เราอยากไปเหมือนกัน เมื่อรู้เป้าหมายของเรา เป้าหมายของบริษัทแล้ว เราก็จะทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

ภาพประกอบบทความจาก Free-Photos, Pixabay

ถอดความจาก: Morning Call Podcast โดยคุณเก่ง สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม
ฟัง EP. นี้แบบเต็ม ๆ ได้ที่: SOUNDCLOUD, Spotify, PodBean

บทความที่คุณอาจสนใจ

Related Articles

รู้จักใช้ CEO ทำงาน

“พี่คะ หนูมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานจนอยากจะลาออก โดยบอกว่าจะไปเรียนต่อแทน แต่หนูก็กังวลว่าพอลาออกแล้ว เจ้านายจะมาพบทีหลังว่าเราไปทำงานอยู่ที่อื่นนี่จะเป็นอะไรไหม?’ ปัญหาความไม่ลงรอยในที่ทำงานดูจะเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่พบเจอและดูจะแก้ไม่ตกสักที อย่างเช่นน้องในที่ทำงานคนหนึ่งแบกปัญหาหนักอกดังกล่าวเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานมาปรึกษา อันดับแรก ใจเย็น ๆ…

Creative Wisdom | Podcast

เทคนิคเคลียร์กองหนังสือที่ซื้อมาโดยวู่วาม

ผ่านช่วงสัปดาห์หนังสือมาได้ซักพัก หมดค่าเสียหายกันไปเท่าไหร่บ้างคะ แต่หลายครั้งเราก็อดใจไม่ได้จริง ๆ  แค่เดินผ่านร้านหนังสือ ขอให้ได้โฉบเข้าไปหน่อยเถอะ ลูบ ๆ จับ ๆ...
Podcast | The Organice

Expectation Management ตอน2 ทำของดีมากไปก็เท่านั้น ถ้าพลาดแค่สิ่งเดียว

มาต่อกันในตอนที่สองนะครับ ซึ่งเรื่อง Expectaton Management หรือการจัดการกับความคาดหวังนี้ถ้าใครยังไม่ได้อ่านตอนแรก แนะนำให้ไปลองอ่านดูก่อนนะครับ Expectation Management ตอน 1 จัดการกับการคาดหวัง…

Entrepreneur | Morning Call | Podcast
Donec lectus velit, ultricies ipsum id, Phasellus