มาลองเปิดโลกใหม่แห่งการเรียนรู้แบบ  Learning by Doing กับ “Creative Talk Action”   งาน Talk…