Trending News

Subscribe Now

Anti-library หนังสือที่ยังไม่อ่านมีค่ามากกว่าหนังสือที่อ่านแล้ว

Anti-library หนังสือที่ยังไม่อ่านมีค่ามากกว่าหนังสือที่อ่านแล้ว

Morning Call | Podcast

เคยซื้อหนังสือมาแล้วไม่ได้อ่านไหม? เขาบอกว่าหนังสือที่ไม่ได้อ่านกลับมีคุณค่ามากกว่าหนังสือที่อ่านแล้วเสียอีก เพราะหนังสือที่อ่านแล้วจะทำให้เราเห็นว่า นี่คือสิ่งที่เรารู้แล้วจำนวนมาก ซึ่งจะไปเพิ่ม ego เราให้สูงขึ้น ขณะที่หนังสือที่เรายังไม่อ่าน ยิ่งมีมากเท่าไหร่จะทำให้เรารู้ว่า เรายังมีเรื่องที่ไม่รู้อีกมากมาย ซึ่งจะทำให้เราถ่อมตน และอยากเรียนรู้อยู่เสมอ

ภาพประกอบ : Alfons Morales on Unsplash

Related Articles

LEGO เก้าอี้ แก้วกาแฟ กีต้าร์ ทำไมสิ่งเหล่านี้ต้องมีรู?

‘รู’ เป็นสิ่งที่เราทุกคนเห็นหลายครั้ง เห็นทุกวัน แต่บางครั้งบาง ‘รู’ ไม่รู้ว่ามีไว้ทำไม ในวันนี้จึงอยากจะยกตัวอย่าง 4 รู ที่คุณอาจจะเห็นทุกวันและอาจะไม่ได้สังเกตว่ามีไว้ทำไม …

Design You Don't See | Podcast

LAYOFF ทางรอด หรือ ทางเลือก

โควิด19 กับ เลย์ออฟ อะไรจะน่ากลัวกว่ากัน ในภาวะที่มนุษย์งานและเจ้าของกิจการต้องลุ้นกันทุกวันในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทางธุรกิจทุกวันนี้ เมื่อไหร่ควรพิจารณาทางเลือกนี้ และถ้าต้องใช้ทางเลือกนี้ทั้งเจ้าของกิจการและพนักงานต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง ลองฟังคำตอบได้ใน Peopleship Podcast…

Podcast

4 เรื่องที่ควรขี้เกียจ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

มันอาจจะดูแปลกสักหน่อยที่กำลังบอกให้ทุกคนลองขี้เกียจดูบ้าง แต่เชื่อหรือไม่ว่าการที่เราเป็นคนขี้เกียจในบางเรื่อง มันจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น 1. จงขี้เกียจทำงานเยอะ ๆ เมื่อขี้เกียจทำงานเยอะ ๆ ทำงานซ้ำ ๆ…

Article | Podcast | The Organice