Trending News

Subscribe Now

ครั้งแรกของปารีส!! “Digital Art Museum” เปลี่ยนงานศิลปะให้ตื่นเต้นกว่าที่เคย

ครั้งแรกของปารีส!! “Digital Art Museum” เปลี่ยนงานศิลปะให้ตื่นเต้นกว่าที่เคย

Article | Technology

Culturespaces, French museum foundation ได้เปลี่ยนผลงานของ Gustav Klimt ศิลปินระดับโลกชาวเวียนนา ให้มีชีวิตขึ้นผ่านการชมแบบ 3D Visual Experience ในชื่องาน “Workshop of Lights”

Digital Art Museum

ถือเป็นนิทรรศการที่ตื่นตาตื่นใจ มีการใช้ Video Projection กว่า 140 ตัว ฉายภาพลงบนผนังสูงกว่า 10 เมตร บนพื้นที่กว่า 3,300 ตารางเมตร บนตึก The Atelier des Lumière โรงงานเก่าในศตวรรษที่ 19 มาพร้อม Sound Track จากศิลปินระดับโลกอย่าง Wagner, Chopin, Beethoven ด้วย
Cr. theguardian.com, archiecho.com

Related Articles

Test and Learn วิถีของความผิดพลาด ที่ช่วยให้คุณสำเร็จในการวางแผนการตลาดดิจิทัล

อย่างที่เคยเล่าในบทความก่อน ๆ การทำการตลาดดิจิทัลในหลาย ๆ ด้าน ไม่มีวิธีตายตัววิธีเดียวสำหรับทุกธุรกิจและทุกแบรนด์ การที่กลยุทธ์และการปฏิบัติ (strategy and execution)…

Article | Digital Marketing