Culturespaces, French museum foundation ได้เปลี่ยนผลงานของ Gustav Klimt ศิลปินระดับโลกชาวเวียนนา ให้มีชีวิตขึ้นผ่านการชมแบบ 3D Visual Experience ในชื่องาน “Workshop of Lights”

ถือเป็นนิทรรศการที่ตื่นตาตื่นใจ มีการใช้ Video Projection กว่า 140 ตัว ฉายภาพลงบนผนังสูงกว่า 10 เมตร บนพื้นที่กว่า 3,300 ตารางเมตร บนตึก The Atelier des Lumière โรงงานเก่าในศตวรรษที่ 19 มาพร้อม Sound Track จากศิลปินระดับโลกอย่าง Wagner, Chopin, Beethoven ด้วย

 

Cr. theguardian.com, archiecho.com